Advocatuur & Mediation

Mediation

Marjolijn Jakobs Hiemstra is MfN-registermediator. Zij is aangesloten bij de Mediatorsfederatie Nederland (het MfN), het kwaliteitskeurmerk voor mediators.

mediation

De mediator leidt het gesprek, brengt problemen in kaart en zorgt dat alle aspecten van de zaak aan bod komen. De mediator legt echter niets op. Uiteindelijk bepalen partijen zelf hun eigen regeling die voor beiden acceptabel is.

Ingeval van een arbeidsrechtelijke mediation zal dit bijvoorbeeld kunnen gaan om een vertrekregeling of, ingeval van herstel van het vertrouwen, om het maken van afspraken op grond waarvan het werk weer hervat kan worden.

Bij een echtscheidingsmediation zullen de partners proberen een regeling te treffen die voor beiden acceptabel is. Deze regeling gaat over alle kwesties die bij de scheiding van belang zijn, zoals de zorg voor de kinderen, de woning, alimentatie, verdeling van goederen en vermogen, kinder- en partneralimentatie en pensioen.

Het feit dat partijen zelf de oplossing hebben gevonden voor hun conflict geeft vaak een beter gevoel van acceptatie dan als een derde, bijvoorbeeld een rechter, een oordeel velt en oplegt. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Bij de mediation is de geheimhouding, zowel tijdens als na de mediation, van alles wat er in de mediation is gebeurd en gezegd van groot belang. Ook is een basisregel dat ieder der partijen/deelnemers op ieder moment de mediation kan beëindigen. De mediation is immers volledig vrijwillig.